การวิจัยและพัฒนา

r&d (1)
r&d (2)
r&d (3)
r&d (4)
r&d (5)
r&d (6)
r&d (7)
r&d (8)
r&d (9)

เจ้าหน้าที่ R&D : 10

เครื่องจักร / อุปกรณ์สำหรับ R&DAuto-CAD เครื่องสุ่มตัวอย่างเครื่องพิมพ์ HP 360

ข้อมูลส่วนตัว : ด้วยทีมวิศวกรที่ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์และอุปกรณ์ขั้นสูงความสามารถในการวิจัยและพัฒนาของเราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ การออกแบบที่น่าพอใจและโซลูชันที่ประหยัดต้นทุนคือการแสวงหาของเรา ตั้งแต่การสร้างแนวคิดใหม่ ๆ ไปจนถึงการสุ่มตัวอย่างตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการผลิตจำนวนมากเจ้าหน้าที่ R&D ของเราทุ่มเทให้กับทุกขั้นตอน

rd